Znáte poradnu, která zná odpověď na každou otázku? Zapamatujte si www.poradte.cz Určitě se vám bude hodit.
Noc u kremační pece.

Noc u kremační pece.

23. červen 2013 | 03.29 |

 Začíná se stmívat, slunce už šlo spát,

stojím u kremační pece, která bude mne dnes večer hřát.

Kolik asi mrtvých, obrátilo se v ní v prach?

Měli osud špatný? Jeden velký krach? 

Žili snad lépe, než-li já?

Jestli pak ví odtamtud, kde jsou, že na ně kremator vzpomíná?...


Hlučné ticho protíná ustavičný chlad, 

který je jenom v mé hlavě,

z pecí jde teplo, které mám rád,

jejich poslední cesta bude na mně.

Já budu ten poslední, kdo viděl jejich prázdný výraz,

tělo bezvládné a čisté, odevzdané na výsosti,

uloženo na místo, kde oheň spálí všechny kosti.


Spálí také jejich duši?

Měli duši všichni, které jsem spálil?

Nebo jsem se ve svém činu unáhlil?

Byli živí? Jenom spali?

A co když se smrti báli?

Vzali někomu život, než sami vzpláli?....

Slyším řev tam někde z dáli.


Tolikrát zaslechl jsem,

že život věčný žít by lidé chtěli,

ale ustavičně se sám sebe ptám, 

jestli nevěděli,

že je to prokletí, stokrát umírat.


Mám toho tolik společného, já s hořícími těli,

na tisíckrát jsem umřel, a přesto zůstal bdělý,

však oni nerušeně spí, dokud je oheň nespálí, 

a co potom? Kdo jim svíčku na hřbitově zapálí?

Vzpomene si někdo, krom krematora, že někdy žili? 

Co když byli v životě sami, a žili pro prázdnou chvíli?


Třeba neměli blízké, třeba už jim blízcí odešli, 

možná ti lidé našli způsob, jak by si trápení obešli,

třeba to byla pouze zkratka, už párkrát mrtví měli tělo bez krve,

nebylo to naposledy, a jistě ani poprve.


Co já, až budu umírat? Vzpomene si někdo z bdělých?

Stanu se snad pouhou smyšlenkou ve snu dítěte?

Bude mne pak hledat, až ráno vstane z postele?

Budu té malé dívce chybět, i když mne pouze ve snu poznala?

Jako přízrak, jako stín, přesto mě bude znát.

budu jí andělem, když bude spát,

budu jejím průvodcem, až bude jednou umírat.


Budu stát u těla, jako jsem to za svého života vždy dělával,

a budu si v duchu přehrávat, co v krematoriu jsem prožíval....

Eucrow."

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře